Ett effektivt och enkelt sätt att snabbt få en överblick på fastigheten. Tyvärr var resultatet oväntat nedslående.

- Det var lite av en chock, här fanns betydligt mer skador än förväntat. Några av skadorna var lättare att se från luften och när vi sedan gick ut så var det tyvärr fler träd skadade än de vi sett från luften. Drönaren är verkligen en god hjälp i arbetet, berättar Erling.

Anna Torstensson på Södra beskriver läget med att vi under 2020 hade vi en minskande population barkborrar. Vintern var ganska kall och våren 2021 regnig och kall vilket var mycket ogynnsamt för barkborrarna med en lång svärmningsperiod och motståndskraftiga träd.

- Därför räknade vi med låga skador inför sommaren 2021. Men så kom värmen och torkan och det har ökat mängden barkborrar i området.

Nu behöver skogsägarna se över sina äldre, utsatta bestånd. Om man haft angrepp tidigare, kolla i närheten efter nya.  

I Halland har vi fortfarande en relativt låg risk för stora angrepp, men det gäller att ligga steget före. Inventera sin skog. Sök och plock. Aktiv skogsskötsel. 

Martina Philip
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, martina.philip@lrf.se