Vi har deltagit i digitalt seminarium och fått underlag av olika slag. Och sen har vi sammanställt svar på ett antal frågeställningar. En sak är klar, må ingen olycka hända för konsekvenserna av ett radioaktivt nedfall kommer att bli stora.

Vi tar gärna emot inspel på det vi lämnat till länsstyrelsen för övningen ska fortsätta i höst. Vi är Cecilia Bengtsson, Anders Christensson och undertecknad.

Angående frågeställningar på fokusområden dricksvatten och primärproduktion i saneringsövning Falken 21 >>

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se