Det satte Hylte kommungrupp upp i en tallplantering hemma hos Lennart Erlandsson i Hokhult, Långaryd.

Syftet med hägnet är att på ett objektivt sätt kunna se betestrycket vi har i våra skogar.

Medverkade under dagen gjorde Erling Nilsson, Lennart Erlandsson, Bruno Granath, Per Andersson och Karl Jorlén.

Ulrika Bertilsson
Kommunikatör LRF Västra Sverige, ulrika.bertilsson@lrf.se