Av svaret att döma är detta en öm tå för ministern.

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare
 
 
 
De statliga naturreservatens skötselplaner
Skriftlig fråga 2020/21:3617 av Mikael Larsson (C)