Svenska Kraftnät söker förlängd koncession på sträckan. Längst ner bland alla filerna finns det som är senast tillagt.

LRF och Södra tänker lämna synpunkter. Hör gärna av er till undertecknad och glöm inte att om ni är berörda, svara på remissen. Senaste dag för yttrande är 2021-10-11.


https://www.ei.se/bransch/koncessioner/natkoncession-for-linje/pagaende-remisser---natkoncession-for-linje/arenden-natkoncession-for-linje-2018/arende-2018-101796

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare