Anders Richardsson, ordförande LRF Halland har skrivit ett utförligt svar för de 6 500 medlemmar som verkar i regionen. Han konstaterar avslutningsvis att utveckling och inte avveckling av jord- och skogsbruk är en tillväxtmöjlighet i sig.

Läs hela svaret här >>

Berit Stridh
LRF Västra Sverige, stridberit@gmail.com