I onsdags fick två lantbruksföretag besök av kommunledningen i Varberg med LRFs kommungrupp som värd.

De företag som fick besök var Höga Lantbruk och Entreprenad AB och Peter Davidsson. Förutom att företagen berättade om sin verksamhet och hur de upplever att det är att driva företag i Varbergs kommun lyfte LRF frågorna om kompetensutveckling av miljöinspektörer, bebyggande på åkermark och vattenförvaltning vid fler hårdgjorda ytor. På det ena besöket visades en fosfordamm, en av de åtgärder som lantbruksföretagen gjort för förbättrat vatten.

Varbergs kommungrupp

 


Besök på Höga Lantbruk och Entreprenad AB

 (fr.v) Robert Tunberg Höga Lantbruk och Entreprenad AB,  Joakim Nilsson, näringslivsutvecklare, Christofer Bergenblock, kommunalråd (C), Carl Bartler, kommundirektör, Per Nilsson, LRF Varbergs kommungrupp. Foto: Bengt Svensson.