Laholm: I höst får Laholms elever i årskurs sju testa livet på gården, där de bland annat får köra minilastare och hantera kalvar. Syftet är att skapa en positiv bild av lantbruket och ett intresse för att utbilda sig inom de gröna näringarna. Bakom satsningen står Munkagårdsskolan och LRF. Samtidigt fortsätter kommungruppens framgångsrika samarbete med Laholms kommun, ett samarbete som initieras av kommunen och bidrar till en god dialog.

Halmstad: Förslaget ”Framtidsplan 2050: ny översiktsplan för Halmstad kommun” – var ute på samråd vid årsskiftet. Kommungruppen, som i början av året lämnade synpunkter på översiktsplanen, har aktivt fortsatt med påverkansarbetet. Nu väntas en ny remissrunda av ett omarbetat förslag som också det kommer att granskas och besvaras av kommungruppen.

Hylte: Med gemensamma krafter har kommungruppen i Hylte satt upp ett referenshägn i en tallplantering hemma hos Lennart Erlandsson i Hokhult, Långaryd. Syftet är att kunna se och följa upp betestrycket i skogarna.

Falkenberg: Falkenbergs kommun har som mål att ha Västsveriges starkaste näringsliv och har nyligen genomfört en enkät för att utveckla arbetet med miljötillsynen. LRFs medlemmar har uppmanats att svara på enkäten och kommungruppen framför regelbundet brister i kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Miljötillsyn och handläggning fungerar inte tillfredställande för lantbruket och Falkenbergs kommun gör nu ett utvecklingsarbete där LRF kommer att delta aktivt.

Varberg: LRFs kommungrupp i Varberg bjuder in kommunen till en oktoberträff med tema ”Vad är hållbarhet för kommunen?” och rör alllt från byggnation, vatten, svensk mat samt hur kommunen ser på lantbruket som hållbara företagare.

Kungsbacka: Det är inte dumt om kommunala tjänstemän kan se skillnaden på åker och äng – det är nog bara hembygdsgillet i Frillesås som bärgar ängshö. Man ska kunna sin sak när man bemöter lantbruksföretagares yttrande om ny detaljplan. Vad mer är fel i handlingarna? LRF i Kungsbacka är starkt kritiska till att ta mer jordbruksmark i anspråk för vägar och verksamheter, oavsett om det är åker eller äng.