Apropå artikeln: ”Stora mängder regn tros ha legat bakom dålig vattenkvalitet”

Hur kan en tjänsteman på kommunen så säkert uttala sig om att orsaken till dålig vattenkvalitet är ökad avrinning från åkrar och diken?

Lantbruken, dvs de som brukar åkrarna, har oftast en lång kunskap med sig i hur man brukar marken. Det på lantbruket som innehåller dessa bakterier är gödseln från djuren. Gödseln är en av lantbrukets viktigaste resurs och den hanteras därefter. Noggrant följs väderprognosen för att tillsammans med grödans status kunna sprida gödseln under optimala förhållanden. När gödseln väl sprids så är det när växterna kan ta hand om den som bäst! Tillsammans med jordens komplexa system, när näringsämnena kommer växterna tillgodo bryts även de bakterier som finns med i gödseln ned.

Att hitta en enda orsak till förhöjda halter bakterier är nog svårt men växtligheten på åkermark och jordens förmåga att ta hand om detta är kanske inte det område man först ska anklaga för försämrad vattenkvalitet när det gäller bakterier. Orsaken torde finnas närmare den plats där de höga halterna uppmärksammats. Kanske från översvämmade hårdgjorda ytor som inte är anpassade efter höga flöde och som saknar jord och växtlighet som kan ta hand om partiklar och bakterier. Eller kanske från de vid regn extra blöta strandängarna som gästas av 1000-tals fåglar. Anledningen kan vi hur som helst bara spekulera fritt om, utan att kommunens tjänstemän pekar ut en enskild näring som skyldig.

 

LRF Varbergs kommungrupp

Cecilia Bengtsson och Krister Stenberg

Artikeln: ”Stora mängder regn tros ha legat bakom dålig vattenkvalitet”
https://www.hn.se/nyheter/varberg/stora-m%C3%A4ngder-regn-tros-ha-legat-bakom-d%C3%A5lig-vattenkvalitet-1.53368599