Varbergs kommungrupp bjöd in till ett möte om svårbekämpade ogräs som har tillkommit efter medlemmars förfrågningar.

Jag, Anders Claesson, styrelseledamot LRF Halland och Cecilia Bengtsson, ordförande LRF Varbergs kommungrupp tillsammans med Per Carlsson, verksamhetsutvecklare LRF planerade ett kort program där vi ville få deltagarna aktiva och  berätta om sina problem och hur vi ska lösa dom. Tanken var att lära av varandras misstag och få tips på hur vi kan bekämpa ogräsen. Det var mycket diskussioner kring Hönshirs och Parkslide. Det är dock inte bara problem på jordbruksmark med Hönshirs utan även utmed nygjorda slänter, vägar, bostadsområde.

Mötet kom med förslag om att vi ska ha en fältvandring nästa år, skicka ut information med fakturan för renhållning, om hur ogräsen ser ut och hur de ska hanteras till alla inom kommunen samt informera politiker.

Alla på mötet var väldigt nöjda och var överens om att det behöver tas tag i detta problem.


Foto: Cecilia Bengtsson.

Anders Claesson
Styrelseledamot LRF Halland