Vanja Kinch, enhetschef veterinärenheten vid Länsstyrelsen i Halland. Du berättar att ni jobbar med att skapa mervärden inom djurskyddskontrollen. Vad menar du med det?

- Ett lantbruk är ett företag, vissa är stora med miljonomsättning, andra mindre. Vi är en myndighet, statens förlängda arm och vi vill att den personal vi rekryterar kan lantbruk och har utbildning, till exempel till husdjursagronom eller lantmästare, och har arbetat inom lantbruk. Djurhållningen är en del i lantbruket och hänger även ihop med säsong, växtodling m.m. Vi vill inte bara åka ut för att titta på djuren utan se så att hela djurhållningen med alla dess rutiner fungerar, så att en god djurhållning erhålls. Vi vill med vår kunskap och erfarenhet kunna bidra när vi ser att vi har något att tillföra som kan ge ett mervärde, och inte bara ett lägsta lagkravnivå. Med det menar jag att när vi ser något som hade kunnat göras på ett bättre sätt så vill vi förmedla det till lantbrukaren som ett tips eller råd. Med lång erfarenhet har djurskyddshandläggarna sett hur andra lantbrukare löst saker och kan tipsa om det och till andra och även med att lämna referenser och koppla ihop företagare med varandra. Men vi är tydliga med att när det är ett råd, och när det är ett krav på åtgärd.

Vilket är ert uppdrag?

- Länsstyrelsens uppdrag är bland annat att genomföra djurskyddskontroller på lantbruk och det nationella målet är att rutinkontroller gällande djurskydd ska göras på minst 10 procent av lantbruken per år. Målet är något lägre när det gäller kontroller livsmedels- och foderföretag i primärproduktionen.

-Vår erfarenhet är att när vi uppmärksammar brister och dessa åtgärdas, är det till positiv nytta för lantbrukaren. Vi är inte rådgivare men försöker hålla oss uppdaterade med vad som efterfrågas på gårdarna. Just nu får vi till exempel frågor om investeringsstöd och ska lära oss mer om det så att vi kan lämna den information som efterfrågas. Likaså tittar vi, före vårt besök, att företagen är registrerade i livsmedels- och foderregistret. Vi informerar om hur de ska göra om de ändrat sin verksamhet eller om det finns planer på att starta en ny livsmedelanläggning. Då är det extra mervärde att informera om att de måste registrera sig innan de startar sin verksamhet för att de ska slippa sanktionsavgift.

-Vi har en Livsmedelsstrategi och i den är en del av tänket att hjälpa företagen att göra rätt.

Berit Stridh


Vanja Kinch, enhetschef veterinärenheten vid Länsstyrelsen i Halland. Foto: privat