Måndagen den 15/11 träffade delar av LRF Västra Sveriges personal, med hållbarhetsambassadörer i Halland, Emma Svensson och i Västra Götaland Sofia Kämpe ett 30-tal studenter ifrån Göteborgs Universitet. Denna träff var en del av LRF:s hållbarhetskampanj och samarbete med den ideella organisationen Sustainergies som resulterade i en workshop.

Syftet med träffen var att studenterna skulle få arbeta fram lösningar på tre, av LRF Västra Sverige framarbetade, frågeställningar om hållbarhetsutmaningar inom lantbruket. Tanken är att det ska ge studenterna en inblick i näringslivet, att de ska få använda sina kunskaper från utbildningarna mer konkret och att de ska kunna bygga på sitt nätverk. LRF efterfrågade specifika förslag på kommunikationslösningar kring hur vi för politiker och allmänhet kommunicerar befintliga hinder för en snabb fossil omställning av lantbruket, hur vi kan kommunicera det svenska lantbrukets miljö- och klimatnyttor och hur vi kan öka de gröna näringarnas attraktionskraft mot unga människor.

Personal och elever ifrån Strömma Naturbruksgymnasium mötte upp studenterna ifrån Sustainergies när de anlände och visade dem runt. Både skördetröska, mjölkrobot och kor fick sig ett besök, vilket var väldigt uppskattat av alla. I en utvärdering efter besöket som fylldes i av studenterna lyftes rundvandringen som ett bra sätt att få se verksamheten och hur det kan gå till i ”verkligheten” i de gröna näringarna.


Foto: Jenny Nilsson.

Av de studenter som fanns på plats under dagen studerar alla väldigt olika inriktningar på Göteborgs Universitet, allt ifrån finans till globala studier och geografi. Däremot hade mer eller mindre alla gemensamt att de inte hade någon tydlig koppling till det svenska lantbruket.

De tre frågeställningarna handlade som skrivet ovan om kommunikationslösningar kring:

Hur kan vi kommunicera till politiker och allmänhet kring de befintliga hinder som finns för en snabb fossil omställning av lantbruket? Hur vi kan kommunicera det svenska lantbrukets miljö- och klimatnyttor? Hur vi kan öka de gröna näringarnas attraktionskraft mot unga människor?

Nedan följer en lista med några av studenternas förslag på lösningar och idéer på de tre hållbarhetsutmaningarna:

  • Siffror och statistik är alltid bra och tydligt. Vilka generella positiva klimatnyttor LRF och dess medlemmar bidrar med, och varför? Visa tydligare att det svenska lantbruket är en del av den stora bilden och en del av en hållbar lösning.
  • Ge praktiska lösningar till politikerna med tydliga ekonomiska konsekvenser som kan uppstå. Vi behöver få politiker och konsumenter att förstå företagarnas dilemma i sin strävan mot fossilfrihet där förutsättningarna ännu inte är på plats.
  • Märkning av produkter var viktigt för de flesta av studenterna, förslag att LRF med medlemmar kan skapa en egen?  
  • Filma en dokumentärfilm med ”worst case scenario”, vad kan hända utan det svenska lantbruket?
  • Vi måste synas mer utåt, nu syns vi endast i vår egen sfär och det är svårt att veta vilka LRF är om man inte själv är med i branschen. Exempelvis genom samarbete med fler influensers, TikTok, Instagram och Facebook, det är viktigt med intresseväckande innehåll för kommunikationen utåt.
  • Förslag om att etablera en tidig utbildning till barn och ungdomar, bra att lära sig tidigt om det svenska lantbruket. Även att marknadsföra jobb inom de gröna näringarna på olika skol-mässor.
  • Kan man ha en ”Från Sverige”-märkning på skogsprodukter med trä ifrån Sverige?
  • Tänk mer på specifik målgrupp i marknadsföringssyften, till vem vill ni kommunicera och vad vill just den specifika målgruppen ha.
  • LRF:s hemsida är ganska dålig och svår att navigera sig på, hemsidan behöver sig en uppfräschning för att locka ungdomar.

”Det är viktigt att skapa en bättre bild av vilka LRF är, vilka människorna bakom LRF är och bredden på verksamheten. Både de positiva och negativa delarna behöver lyftas eftersom många har en felaktig eller också oenig bild, det behövs en helhetsbild. ”

Från LRF Västra Sveriges sida var hela dagen och samarbetet med workshop, rundvandring och samtal med studenterna väldigt nyttigt och roligt. Det var lärorikt att få ta del av deras bild av det svenska lantbruket, och att kunna leverera en förhoppningsvis lite mer verklighetsförankrad bild. Det var en blandad kompott med lösningar och idéer ifrån människor som inte har en tydlig koppling till de gröna näringarna, vilket LRF Västra Sverige tar till sig och kommer att lära sig av i framtiden när det kommer till både kommunikationslösningar och kommunikationssvårigheter.


Foto: Emma Fransson.

Tack Sustainergies och deltagande studenter för ett gott samarbete!

Emma Fransson
Verksamhetsutvecklare

Jenny Nilsson
Verksamhetsutvecklare