När LRFs Riksförbundsstyrelse skulle på studieresa till Halland ville de besöka en kommungrupp för att ta del av hur de arbetar. Då blev vi, Karl-Anders Hansson, Krister Stenberg och jag Per Nilsson, från Varbergs kommungrupp ombedda att vara värdar för besöket här i Varberg. Vi samlades på Henriksgård, Tvååker.

Vi gjorde det enkelt och förlade studiebesöket, under fältmässiga förhållanden i vår verkstad här på gården, där Christina Nilsson bjöd på kaffe och tilltugg.

Vi berättade att kommungruppen jobbar långsiktigt i olika arbetsgrupper som till exempel skog och vilt, politikerträffar, vattenfrågor, energi och konsumentträffar.

Några frågor vi lyfte med Riksförbundsstyrelsen var:

  • Problemen med Miljö- och Hälsoinspektörer som visar mycket bristande kunskap om VOD-planer och markkartor. Dessutom sätter de sina egna agendor på lagstiftningen som gör att den enskilda lantbrukaren i många fall tappar lusten att fortsätta jobba med det hen älskar.
  • Rena faktafel i läroböcker i skolan.
  • Den så stora partiska synen från SVT beträffande skogsfrågor.
  • Vattenavrinningsproblem från hårdgjorda ytor när staden växer, som blir till mindre sjöar hos lantbrukare.
  • Vilda djurs framfart och då speciellt vidsvin och hjortdjur.
  • Hur hållbarhetssatsningen skall fortlöpa.

Covid-19 har under 2 års tid hindrat oss i kommungruppen att ordna våra vår- och höstträffar med Varbergs politiker och tjänstemän. Men i september blev företagsbesöken av. I oktober blev äntligen vårt Hållbarhetsevent satt i verket med 23 politiker och tjänstemän som besökte en hästgård i byn. Det blev mycket uppskattat och prisat. Beslutsfattarna har ingen kunskap om hur svenskt lantbruk bedrivs och hur gärna vi vill få livsmedelsförsörjningen att funka i vårt avlånga land.

Den så kallade utställningen med infotavlor tog LRFs Riksförbundsstyrelse till sig och berömde dagens upplägg. Frågor kom och frågor gick under dagen.

Riksförbundsstyrelsen kom hit till oss från skogen genomblöta av regnigt västkustväder men åkte härifrån lite varmare i både kropp och själ kändes det som.

Karl-Anders, Krister och undertecknad var nöjda med besöket.

Per Nilsson
Varbergs kommungrupp

Kontaktuppgifter till oss hittar ni här