Förra veckan genomförde Varbergs kommungrupp tillsammans med Polisen, Dina och Länsförsäkringar Halland två informationsträffar om grannsamverkan och brottsförebyggande arbete. Det var ca 45 personer som kom för att ta del av hur de kan minska risken för skador och intrång på sin gård genom bland annat grannsamverkan som Polisen  informerade om.

Länsförsäkringar och Dina informerade om hur försäkringar gäller och olika verktyg som lås och DNA-märkning för att förhindra och spåra stölder.

Cecilia Bengtsson
Varberg Kommungrupp