Det finns massor av åsikter om elpriser och hur el ska producera och transporteras. Det finns gott om självutnämnda experter och högljuddhet. Vi som i LRF jobbar med överföring av el i bemärkelsen intrång hos markägarna vill lägga några aspekter på det hela. 

Sverige är indelat i fyra elområden. Det är stora skillnader mellan norra och södra Sverige. Man kan definitivt ifrågasätta om det är förenat med sund konkurrens. 

Bakgrunden till elområdena är en anmälan av Svenska Kraftnät till EU-kommissionen från Dansk Energi år 2006. Svenska Kraftnät som är statligt affärsdrivande verk som äger transmissionsnätet, 220 kV och högre. 

Danskarna protesterade mot att exporten av el från Sverige till Danmark stundtals begränsades, framför allt under kalla vinterdagar. Överföringarna hade inte tillräcklig kapacitet. Kortfattat blev resultatet följden blev en indelning av Sverige i fyra elområden. 

I dagsläget har elområdena, främst fyran, blivit en källa för förtret och kanske även en belastning för företagsutvecklingen. 

Nuvarande ansvarig minister sa i höstas att han är beredd att göra en översyn men att det dröjer ett par år tydligen. Sen ska ju EU ha med ett ord i laget. EU har ju ett inskrivet mål om att säkerställa energitrygghet genom solidaritet och samarbete mellan EU-länderna, samt säkerställa en fullt integrerad inre energimarknad som möjliggör ett fritt flöde av energi genom EU genom lämplig infrastruktur och utan tekniska eller rättsliga hinder. 

Man kan tycka vad man vill om detta. Men till syvende och sist är detta en politisk fråga på riks- och EU-nivå. 

I ett antal norrlandslän men även i Stockholmsområdet planeras och byggs för elintensiva verksamheter. Kommer det då finnas el att skicka till elområde fyra? Oavsett behöver ledningsnätet förnyas. Transmissionsnätet, 220 kV och 400 kV, är Svenska Kraftnäts. Det som markägare och många fler reagerar på är dålig handläggning, dåligt bemötande och förkärlek för luftledningar. Trots att det på Västkusten är sämre hållbarhet, på grund av saltet, vill, läs vägrar, Svenska Kraftnät att satsa på att markförlägga intill övrig infrastruktur eller lägga sjökablar runt våra kuster. 

Faktum är att Svenska Kraftnät inte har tagit sitt planeringsansvar på allvar och jobbat för smarta lösningar ihop med de olika intressenterna på marknaden samt markägare och kommuner. 

Ulrika Algothsson
Lammproducent i elområde 4 
och infrastrukturansvarig LRF Halland