Kajsa Asp Jonson är journalist och dietist med mer än 25 års yrkeserfarenhet. Hon brinner för att öka medvetenheten om vad helt vanlig hälsosam mat kan bidra med för hälsan. Kajsa föreläser ofta för föräldrar och personal inom skolan och offentlig måltidsverksamhet, och har under många år utbildat idrottslag inom kost för att de ska utvecklas och prestera i sin sport.  En viktig framtidsfråga är att förutsättningarna för hälsa och utbildning ska bli mer jämlika, så att alla barn och unga får samma möjligheter att må bra, utvecklas och orka med skolan.

Anki Sundin är näringsfysiolog och har en MBA från Stockholms Handelshögskola. Hon arbetar som sakkunnig inom näring och hälsa på LRF Mjölk. Inom LRF Mjölk finns insatsen Hjärta Mjölk, som riktar sig till yrkesgrupper med fokus på kost och hälsa för barn. LRF Mjölk menar att skolfrukost är en viktig fråga för barns hälsa, välmående och förutsättningar för en bra skolgång.

De berättade om hur vi kan ta hänsyn till klimat, näring och hälsa för våra barn och unga samt vilka perspektiv vi behöver ta hänsyn till när vi pratar om hållbara matvanor.

Kajsa inledde och berättade vad vi människor har för näringsbehov och hur viktigt det är att vi får i oss bra näring så vi orkar med en dag. Speciellt viktigt är detta när vi växer under barn- och ungdomen. Kajsa betonade också vikten av att ta sig tid att sitta och äta maten i lugn och ro och att den hållbara maten också är den som äts upp (det finns tyvärr ett stort matsvinn där mycket av maten som lagas i skolorna inte hamnar i barnens mage utan i stället slängs). Maten vi äter behöver ha lite av allt och i stället för att ha "köttfria" dagar så är det bättre att ha lite mindre kött vid sidan av (då många barn och unga inte gillar när maten är blandad) men utspritt över alla dagar då kombinationen av olika livsmedel hjälper oss människor att bättre ta upp näringen i kosten. Kajsa betonade också vikten av att låta barn och unga vara delaktiga i skolmaten då detta visar att de i högre grad äter maten som serveras sedan.

 Anki berättade senare vidare om olika studier inom näringslära och ett exempel var när de såg hur mjölk i stället för vatten till skollunchen på en förskola i Stockholm hade gjort att barnen hade kommit upp i tillräckliga höga nivåer av näringsupptag av våra viktiga näringsämnen. Vid samma studie såg de också att barn som i stället drack vatten till maten inte kom upp till tillräckligt rekommenderat näringsupptag. Anki pratade också om vikten av näringsriktig skolmat till barn och unga, speciellt för de 20 % i Sverige som har socioekonomiskt sköra hemförhållanden.

Viktiga slutsatser:                    

  • Vi behöver investera för framtiden- till god och näringsrik mat till våra barn i skolorna.
     
  • 1 krona investerat i skollunchen ger 4 kronor tillbaka till samhället i framtiden i form av skatt och mindre sjukvårdskostnader.   
                   
  • Alla barn och unga har inte möjlighet att äta sig mätta och få i sig alla viktiga näringsämnen hemma och för de är det extra viktigt med bra skolmat.   
     
  • En varierad kost hjälper oss att lättare ta upp näringsämnen.

Under kvällen ställdes många bra frågor och en fundering framåt är hur drabbar det barnen och deras möjlighet att ta in undervisningen på sikt när skolor valt att enbart servera vegetarisk mat och vatten till skolmaten?

Under pandemin märktes det tydligt vilken mat som hämtades ut under fjärrundervisningen: av 300 matlådor på en skola i Halland var det 3 som valde vegetariskt. Det säger ganska tydligt vilket alternativ de väljer när de får välja.

Jennie Dannegren
Verksamhetsutvecklare