Vi ställde några frågor till Anders Richardsson, ordförande i LRF Halland, för att få ett bondeperspektiv på utredningen om ett fossiloberoende jordbruk.

Vad tänker du spontant kring de olika förslagen?

  • Det är alltid svårt att sia om hur det slår i verkligheten men på pappret ser det bra ut för vår bransch. Det är ganska mycket pengar som kommer oss tillgodo framförallt i det föreslagna jordbruksavdraget.

Tror du jordbruksavdraget får den effekt man vill åstadkomma?

  • Vi har ju sett detta göras tidigare, ta exemplen med RUT och ROT som gjorts på liknande sätt och som verkligen stärkt de aktuella branscherna. Där har man också städat bort de svarta pengarna, såna har vi inte så mycket av eftersom vi sällan jobbar direkt mot konsument men generellt är det en bra styrmetod tror jag.

Ser du några risker med jordbruksavdraget?

  • LRF har med hjälp av Ludvig o Co gjort en genomgripande analys av förslagen och i princip går alla typföretag man studerat plus på jordbruksavdraget. Det kommer dock slå lite ojämnt och det är osäkert hur det faller ut för nystartade företag med hög investeringstakt. Vi tittar just nu på hur man skulle kunna kompensera dessa på andra sätt men det finns inga färdiga lösningar. Personligen tror jag det är bra med en morot som stimulerar ökad försäljning, det finns inga nackdelar med ökad produktion i Sverige!

Tror du utredningens förslag leder till minskat fossilberoende?

  • Förslaget om biopremie är bra och kommer att stimulera omställningen. Det handlar inte om några stora summor men utjämnar skillnaden mellan fossil diesel och biodrivmedel och kanske blir det som avgör i valet av bränsle. Knäckfrågan här är tillgången på biodrivmedel, idag importerar Sverige den absoluta merparten av det vi använder i våra maskiner. Ett starkt önskemål vore att vi fick igång den inhemska produktionen inom inte allt för många år för att både ha ytterligare ett affärsområde för våra medlemmar – råvaran finns primärt hos oss – och också att minska sårbarheten i energiförsörjningen.

 

Jenny Nilsson
Verksamhetsutvecklare