Under förra veckan gjorde Jon Thorbjörnson en dag som lantbrukare tillsammans med Björn Andersson på Hönryds gård i Morup norr om Falkenberg. Jon som till vardags är riksdagsledamot för Vänsterpartiet fick följa med Björn i hans arbete under en dag.

 - Jag är jätteglad att få möjligheten att lära mig mer. Det gör att jag får en helt annan förståelse för yrket och hur mycket erfarenhet och kunskap som krävs för att driva ett lantbruk säger Jon.

Att se och uppleva på plats är ett bra sätt för att skapa förståelse för viktiga frågor. Det kan vara att få möjligheten att följa en lantbrukare under en dag eller att bjuda in till ett möte med politiker och beslutsfattare ute i myllan.

 - Framåt kommer den här erfarenheten ge mig en helt annan möjlighet att se frågor ur ett annat perspektiv och hur det påverkar den enskilda lantbrukaren avslutar Jon Thorbjörnson.

LRF Halland har en bra dialog och kontakt med alla de halländska riksdagsledamöterna och träffas kontinuerligt under året för att diskutera aktuella ämnen och frågor inom både jord- och skogsbruket.

Ulrika Bertilsson
Kommunikatör

Digital utbildning:
Få fram ditt budskap eller prata för döva öron?
 
Vi ger dig 90 minuter inspiration till att skapa ett oförglömligt möte, där budskapet når fram och följer med deltagarna därifrån.

Datum och tid samt anmälan >>
 
Varmt välkommen till en oförglömlig utbildning!