Hallands kommungrupper var först ut med att få lyssna till Erik Evestam, äganderättsexpert LRF och politiker, i onsdags kväll. Under kvällen gick vi bland annat igenom hur en kommungrupp kan jobba, hur man går in och hittar på kommunens hemsida, hur besluten tas i en kommun (ärendegången) och hur viktigt det är att vi från LRF är med och svara på remisser, då vi ibland är de enda som representerar markägarna vid viktiga planer. Ett viktigt medskick framåt är att skapa goda relationer och ni i kommungruppen bjud in er till politiker/tjänstemän i viktiga frågor för att ha dialog och kunna påverka tidigt.

Alla kommungrupper var representerade under kvällen och mycket bra påverkansarbete sker ute i våra kommungrupper och det finns många goda exempel på när LRF har ändrat eller stoppat beslut till fördel för våra markägare. Fortsätt ert viktiga påverkansarbete och kontakta gärna LRF:s tjänstemän, vi finns till för er: Halland - LRF Västra Götaland - LRF Värmland - LRF

För mer inspiration om hur vi kan hålla ett oförglömligt möte och ta ut politiker- var med på Få fram ditt budskap eller prata för döva öron? Onsdagen 9 mars kl. 18.30 - 20.00. Inbjudan kommer ut strax!

Kommunkunskap för Värmlands Kommungrupper är planerat den 31 mars kl. 19.00-20.30

Kommunkunskap för Västra Götalands kommungrupper är planerat till hösten och inbjudan kommer ut närmare.    

Detta år har väl ingen missat att det är valår och detta vill LRF puffa extra för genom en Valkickoff med möjlighet att vara med 9: onde samt 10: onde februari. Inbjudan ska ha gått ut till alla kommungrupper.

Vid frågor eller funderingar kontakta Petra Wirtberg, Kommungruppsansvarig, petra.wirtberg@lrf.se, 072-744 06 52.