Förebygg brott på landsbygden det var temat på träffen tidigare i veckan i Laholm!

Polisen fanns på plats och delade ut en checklista på hur man som landsbygdsbo kan tänka kring att förebygga brott på sin egendom.

-Filma på! var uppmaningen från Mikael Eliasson, Lokalpolisområdeschef i Halmstad samt Projektledare för Inlandsprojektet som jobbar med att förebygga brott och ta fast tjuvar på landsbygden.

Polisen uppmanade också till att inte ta lagen i egna händer utan att ringa 112 vid pågående brott och dokumentera så mycket som möjligt.

-Om man upptäcker att ett brott redan har begåtts så anmäl det, oavsett hur lite de har tagit eller vad som är stulet. Det gör att vi kan sätta in resurser där det behövs och våra analytiker kan se mönster, sa Kristian Nilsson som är Kommunpolis i Laholm.

Under kvällen fick deltagarna följa med på en rundvandring och se vilka riskområden som kan finnas på en fastighet och vad man kan göra åt det.

-Idag finns många hjälpmedel för att förebygga brott, det kan handla om DNA märkning, lampor som tänds, kameror och bra lås. Men också en så enkel sak som en låsbar postlåda som gör att man kan undvika att bli ID kapad, sa Kristian.

I Halland och i Laholm förekommer det också en del brott som har koppling till Internationella brottsnätverk.

-För oss är det viktigt att ni vet vad ni har för saker, dokumentera serienummer eller skriv upp vad det är för saker ni har och kännetecken eller fota dem. Det ökar sannolikheten att få tillbaka era saker och det underlättar också för er i kontakten med era försäkringsbolag, sa Kristian.

På plats fanns också några av polisens hundförare.

- Vi vet att det finns en del grannsamverkan och det är jättebra och det förhindrar också brott men tänk på att om det är ett pågående brott eller om det inträffat på natten, gå inte i området, det försvårar för våra hundförare och om ni har varit ute och gått, meddela oss det, sa Mikael.

Kvällen var ett samarrangemang av HS, Länsförsäkringar, Polisen, Länsstyrelsen och LRF.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör