Ökat förtroende mellan lantbrukare och inspektörer och mer muntlig dialog är något som det hela tiden behöver arbetas med. Behovet av rätt kompetens och förståelse för lantbrukets förutsättningar var synpunkter som framfördes när LRF tillsammans med Hushållningssällskapet träffade Miljösamverkan Halland.

Miljösamverkan är ett samarbete mellan länets sex kommuner och Länsstyrelsen var syfte är att öka samsynen och effektivisera tillsynen. Vid mötet deltog samtliga miljöchefer och Per Leander, enhetschef på länsstyrelsens miljöenhet.

Alla kommuner menar att de har en relation till våra kommungrupper. Det visar hur viktigt det påverkansarbetet är i denna fråga.

Miljöcheferna efterlyste mer feedback på de kontakter lantbrukare har med myndigheten. Har vi synpunkter på hur kontroller upplevs så måste cheferna få reda på det, annars kan de inte förbättra den.

 

Martina Philip
Verksamhetsutvecklare