Skolbarn, sjukhuspatienter och pensionärer på ålderdomshem får sin mat tillagad utefter nordiska näringsrekommendationer. NNR har nu släppt den första artikeln till de nya näringsrekommendationerna för 2022, som offentligheten kan ta del av. Även om det känns overkligt att skriva om näringsförlag nu när världen skakas av Ukrainakriget fortgår ändå arbetet med att förnya dessa kostråd.

Stort fokus läggs på sambandet mellan proteinintaget från djur och riskerna att små barn ska drabbas av övervikt i den första publicerade artikeln. Det finns hittills inga förslag på vad föräldrar och kockar kan byta ut de animaliska livsmedlen till, för att få i sig alla näringsämnen som behövs utan att äta kött, mjölk och ägg. Risken finns att minskat intag från animaliska produkter kommer att vara riktmärke för den miljömässiga hållbarhet som kommer genomsyra denna process. Om detta utgör grunden för kommande näringsrekommendationer, har vi något att oroa oss för gällande framtidens köttproduktion.

Denna första artikel gör det tydligt – LRF med medlemmar måste öppna upp dialogen för att ha en chans att påverka hur vi vill att vår svenska matproduktion ska se ut i framtiden!

Läs mer om de nya Nordiska Näringsrekommendationerna 2022: Nordic Nutrition Recommendations 2022 - Helsedirektoratet  https://www.helsedirektoratet.no/english/nordic-nutrition-recommendations-2022

Emma Fransson