Sofia Warefelt lotsade med van hand igenom de 84 fullmäktige genom stämman.  Fullmäktige tog beslut om de 10 motionerna och en föreslagen stadgeändring som innebär att kommungrupperna i Halland blir stadgebundna, det beslutet var enhälligt. Det delades också ut utmärkelser i form av silvernålar och Stipendie från Signe och William Kählers donationsfond. Även årets lokalavdelning blev utsedd och i år gick titeln till Köinge-Okome-Svartrå. LRF Ungdomen i Halland uppvaktades också de, med konfettiregn och blommor då de äntligen blivit årets region i hela Sverige. I styrelsen avtackades Magdalena Petersson, Ulrika Algothsson och Göran Lagerstedt, nyval blev det på Linda Ericsson, Fjärås, Andreas Måttgård, Steninge samt Joakim Dannegren, Krogsered. I valberedningen lämnades ordförandeklubban över till Mats Paulsson, Laholm från Torbjörn Karlsson, Kungsbacka. Peter Andersson, Kungsbacka blev invald i valberedningen. 

Länsledningen fanns på plats och minglade med fullmäktige och de lyssnade också in tankar och funderingar vid motionstorgen. Vargar, byggnation på åkermark och stödjande medlemskap var de frågor som fullmäktige var mest på hugget att diskutera innan beslut skulle tas.

Martin Moreus från Riksförbundsstyrelsen pratade om Konkurrenskraft på kort och lång sikt och det förändrade läge som vi nu befinner oss i. 

Sibbarps LRF Avdelning uppmanade sedan alla att komma till Sibbarps Festivalen den 27 augusti där man bjöd in till Fest och Bonnakamp. 

- Fixa ett tremannalag och en häftig dräkt och sen är ni välkomna att tävla o Bonnakampen och ha roligt sa Lars Svensson. 

Silvernålar: 

Ulrika Regen, Vessigebro, postumt
Motivering:
Hon var ledamot i LRF s regionstyrelse 2003–2009 där hon tillsammans med dåvarande regionchef Magnus Nordgren lade grunden till det som idag är det så viktiga omsorgsarbetet.

Hon har även varit aktiv i lokalavdelningen, Falkenbergs kommungrupp och suttit i Hushållningssällskapet Hallands styrelse på ett LRF mandat. Samt en period i Växa Hallands styrelse.

Hemma på gården var det ständig utveckling och aldrig rädsla för att testa nya grepp, tog gärna emot praktikanter och studiebesök som till exempel länsledningen.

Ulrika hade ett brinnande intresse och engagemang för de gröna näringarna.

Bo Karlsson, Harplinge
Motivering:
För långt och engagerat arbete som bland annat revisor i regionförbundet samt engagemang i branscherna.


Anders Nilsson, Våxtorp
Motivering:
Till en silverräv med brinnande engagemang och en framgångsrik företagare.
Årets lokalavdelning:

Köinge-Okome-Svartrå LRF-avdelning
Motivering:
En avdelning som hade satt upp ett mål för sin verksamhet att pandemin och restriktioner inte skulle hindra dom från vårt primära uppdrag att hålla samman bygden och skapa förutsättningar för nätverkande medlemmar emellan.


Anders Karlsson, Susanne thorsson, Jens gustafsson 

Signe och William Kählers donationsfond

Helen Gustafsson, Harplinge
Motivering:
För lokalt engagemang i LRF och drivet företagande med växtodling, grönsaker och gårdsbutik.
Clara Hyltbäck
Kommunikatör