- Var stolta över svenskt skogsbruk! sa David Josefsson moderat riksdagsledamot som nyligen träffade LRF Halland hos Jon och Marie Montan i deras skog.

Vilka utmaningar står skogsägaren inför och vilka är drivkrafterna i att äga och bruka skog idag? Det var några av de frågor som diskuterades.

Bilden av skogsägaren behöver nyanseras. Vi som håller på med detta har ofta ett stort engagemang både i skogsbruket och i naturvården inledde Jon Montan.

På Maries och Jons fastighet har man bland annat röjt fram och återställer de gamla betesmarkerna. Det mest ekonomiska hade varit att plantera gran.

I andra delar av fastigheten är det fokus på produktion med hänsyn. Gården ligger strax utanför Torup, en av Sveriges mest nederbördsrika platser. Mycket rörligt markvattnet ger extremt goda förutsättningar för att producera till exempel grantimmer.

Strax efter att Jon och Marie köpte fastigheten så avverkades nästan fyra hektar som sedan återplanterades 2018. Den torra sommaren innebar en tuff start och man fick hjälpplantera nästan 40 %.

Därför känns det särskilt bra att titta ut över hygget idag, nu har vi säkrat föryngringen säger Marie.

David sitter i civilutskottet och där pratas det ofta om vikten av att öka träbyggandet.

- Ska det öka så behöver vi också underlätta för skogsägarna, det handlar om allt från artskyddsbestämmelser och möjlighet att ta material för att bygga skogsvägar till skatter på drivmedel.

Martina Philip
Verksamhetsutvecklare