De tolv markägarrepresentanterna var inbjudna till Agrocenter en kväll förra veckan för att diskutera älgförvaltning. De grupper de är med i ansvarar för att fastställa treåriga förvaltningsplaner inom sina respektive älgförvaltningsområden och erfarenhetsutbyte mellan grupperna är viktigt. Dessa planer ligger sedan till grund för de kommande årens avskjutningen i älgskötselområden och licensområden. Deras uppdrag är en jakt som är anpassad både till älgstammens kvalitet och till skadesituationen inom jord- och skogsbruk så utan att vara expert inser var och en att det är ett komplicerat uppdrag som dessa tolv lite i skymundan sköter för alla markägares räkning.

Vill ni veta mer om uppdraget och hur älgjakten är organiserad kan ni hitta mer här https://www.lansstyrelsen.se/halland/djur/jakt-och-vilt/algjakt/algforvaltning-och-jaktomraden.html    

Den starkaste slutsatsen under kvällen är tyvärr att vi för närvarande inte är nära mål. Viltskadorna är för höga och älgstammen mår dåligt. Bra utgångsläge för förbättringar således. Mer erfarenhetsutbyte mellan älgförvaltningsgrupperna. Mer aktivitet från markägarna i den lokala förvaltningen. Mer utbildning. Ytterligare påverkansarbete både regionalt och nationellt. Ja, kort sagt mer av det mesta ska till för att vi ska få rätsida på detta. Förefaller dessa rader lite dystra så speglar det tack och lov inte gänget som sitter i förvaltningsgrupperna. 

Janne Landström
Verksamhetsutvecklare
jan.landstrom@lrf.se