Besök ett var hos Anders Bengtsson och Cecilia Assarsson i Toarp Valinge, som visade upp sin gård med smågrisproduktion och mjölkproduktion.

Kommunledningen tycker det är viktigt att komma ut till olika företag. Vi från LRF tog upp betydelsen av svensk livsmedelsproduktion, hur kommunen tänker med svenskt i de offentliga köken. Vi beskrev också hur kriget i Ukraina påverkar lantbruksföretagen.

Besök två var hos Per och Josefin Johansson, Kalls Valinge. På denna gård bedrivs det integrerad svinproduktion och diko med köttuppfödning.

Eftersom det var olika politiker på gårdarna hade LRF i stort sätt samma dragning. Hos Per blev det väldigt påtagligt vad kostnadsökningarna gör eftersom på gris och kött har inte avräkningspriserna stigit. Här blev det också mycket samtal om skogsbruk och de utmaningar om att fritt få bruka sin skog.

Cecilia Bengtsson
Ordförande LRFs kommungrupp i Varberg, cecilia.bengtsson@lrf.se