En av de sista dagarna i maj klubbade riksdagen ny lagstiftning kallad "Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång". Det är mycket att läsa och inte helt lättillgängligt. Men det är bra att känna till att lagstiftningen äntligen tar större hänsyn till företagarens närmiljö och privatlivets helgd.

Hur det blir i verkligheten ger sig när några ärenden gått igenom rättsväsendets varnar.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ett-modernare-straffrattsligt-skydd-mot_H901JuU40 

Birgit Jönsson