Mjölken behåller sin starka ställning som förskolebarnens självklara måltidsdryck. 78 procent av alla svenska förskolor serverar mjölk till lunch varje dag. I Jämtland serverar 94 procent av förskolorna lunchmjölk. Det ökar chansen att barnen får i sig tillräckligt mycket näring. Mjölk innehåller 18 av de 22 näringsämnen vi behöver varje dag.

Undersökningen visar också att förskolans geografiska läge, om förskolan ligger på landet eller i stan, har betydelse för om barnen får mjölk eller inte.

- Det är oroväckande att var barnen bor avgör om de får mjölk till lunchen eller inte, säger Kerstin Wikmar. Alla barn har rätt till en fullvärdig kost oavsett om de bor på landsbygden eller i en stad. Privata förskolor serverar inte mjölk lika ofta Även hur förskolorna drivs har betydelse för om de serverar mjölk eller inte till lunchen. 82 procent av de kommunala förskolorna serverar mjölk till lunchen, men bara 69 procent av de privata.

- Att förskolans driftsform bestämmer vad som finns på förskolebarnens matsedel är återigen ett exempel på hur andra faktorer än kostråd och kunskap inom nutrition får styra över barnens näringsintag, säger Kerstin Wikmar. Hon tror att en förklaring kan vara att privata förskolor inte har tillgång till kostchefer på samma sätt som de kommunala och poängterar vikten av kunskapsförsörjning inom kost och nutrition även inom den privata sektorn.

Sämst på att servera lunchmjölk i förskolan dagligen är Stockholms län (59 procent av förskolorna). Bäst är Gävleborgs och Västerbottens län (99 procent).

Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget Argument AB mellan 13 april och 11 maj 2016. 70 förskolor  i Jämtland kontaktades varav 80 procent svarade på fråga om de serverar mjölk varje dag. Totalt i landet kontaktades 1 438 förskolor som intervjuats per telefon.

Vad vore livet utan mjölk? Rätt trist tycker vi. Bakom Hjärta mjölk står svenska mjölkbönder och mejerier genom LRF.

Så stor andel av förskolorna erbjuder barnen mjölk – hela landet

Gävleborg  99%
Västerbotten  99%
Västernorrland 97%
Östergötland 97%
Örebro  96%
Jämtland  94%
Dalarna  94%
Kalmar  93%
Gotland  92%
Värmland  91%
Norrbotten  91%
Kronoberg  90%
Södermanland 89%
Jönköping 89%
Uppsala 86%
Blekinge 86%
Västmanland 84%
Halland 84%
Sverige totalt 78%
Skåne 74%
Västra Götaland 69%
Stockholm 59%
 

För mer info kontakta:
Kerstin Wikmar, leg. dietist, Hjärta mjölk, 070-635 14 77
Håkan Nilsson, regionordförenden LRF Jämtland, 070 316 74 32
Magnus Jakobsson, kommunikatör LRF Västernorrland/Jämtland, 073 155 17 21