Länets matstrategi som antogs 2012 med visionen ”Europas mest kreativa matregion år 2020” behöver nu omarbetas. Region Jämtland Härjedalen har genom Torsta AB gett LRF Jämtland i uppdrag att se över, förankra och samordna den med kommande nationella livsmedelsstrategin.

Alla aktörer i livsmedelskedjan bjuds därför in kommunvis för att delta i arbetet med den nya regionala matstrategin. Utmaningen är att finna vägar för hur mat, kultur och turism kan bli en utvecklingskraft för hållbar tillväxt i kommunerna och regionen.