Under femton veckor får du en anpassad utbildning som ger dig en större kompetens som lantbruksföretagare så att du kan driva ditt företag mot uttalade mål. Du får med dig nyttig kunskap, arbetsmetoder, verktyg och nya kontakter för att utveckla ett hållbart företagande på gården.

Kursen passr flera olika närginstyper på landsbygen - för de som siktar på stora volymer till den lite mer småskaliga.

Kursen startat 13 Februari 2017 (tis, ons) udda veckor. Utgånspunkten är Torsta i Ås men en del av kursen sker på distans.

Utbildningen anpassas i så stor utsträckning som möjligt efter vilken företagsidé och förutsättning som du som deltagare har. Undervisningen sker via studieresor, föreläsningar, grupparbeten, studiebesök, övningar och diskussioner.

Utbildningen innehåller bland annat:

Husdjurslära
Naturligt beteende
Avel
Sjukdomar
Foderlära
Byggnader
Skogsbruk
Skogsskötsel
Taxering
Virkeslära
Företagsekonomi
Omvärldsanalys
Management
Marknadsföring
Kalkylering
Bokföring
Växtodling
Växtnäringslära
Växtodlingsplanering
Vallodling etc

Kursstart: 13 Februari 2017
Kurstillfällen: 15 veckor (tis, ons) udda veckor och med ett längre sommaruppehåll. Viss del av studierna sker på distans.

Samlingsort: Torsta, Ås, Jämtland 

Kurskostnad: 10 000:- exklusive moms


Anmälan och mer information:
www.torsta.se
Andreas Karlsson, 0640-188 17 eller maila
andreas.karlsson@torsta.se