Direkt efter årsmötet ska valrapport och verksamhetsberättelse skickas in till regionkontoret. Lättast är att göra det genom att logga in på lrf.se. Kommer verksamhetsberättelsen in senare än angivet datum betalas inte aktivitetsstöd ut. Absolut sista dag att skicka in valrapport och verksamhetsberättelse är den 23 februari.

Motioner ska vara inskickade till regionkontoret senast den 17 februari i år. Motioner inkomna till regionkontoret efter den 17 februari kommer inte att behandlas vid regionstämman 2017. 

Allt detta gör du enklast vila lrf.se - se länkar här bredvid!