- Vi kapat ledningskostnaderna och fått mer resurser att jobba medlemsnära, det tror jag medlemmarna märker, säger Susanne Öberg, regioncehf LRF Jämtland och LRF Västernorrland.

LRF i hela landet tappade medlemmar under 2015, även 2016 började tungt men nu visar siffrorna att medlemstappet stannat av och åter pekar uppåt, en trend som kom redan i juni för Västernorrland och Jämtland. De är även de regioner som återhämtat sig bäst i hela landet sedan dess, mycket tack vare förtoendevaldas engagemang och mer medlemsnära arbete av medarbetarna. 

Mer resurser till medlemsnära arbete

- Vi tog utvecklingen på allvar och agerade, den gemensamma medarbetarorganisationen i Jämtland och Västernorrland har frigjort mer resurser till det medlemsnära arbete. Sen har vi även tagit tydlig ställning kring äganderätten, rätten att äga och bruka jord och skog, säger Susanne Öberg.

Utgångsläget 2016 i våra regioner var tungt, likt resten av landet tappade LRF Jämtland och LRF Västernorrland medlemmar. Även undersökningen ”Nöjd medlem”  visade på att medlemmarnas nöjdhet sjunkit kraftigt, även de medlemmarna som har förtroendeuppdrag angav att de inte var nöjda med LRF. Allvarligt läge för en folkrörelse.

Det var främst personmedlemmar som lämnat regionerna, bland företagsmedlemmarna står siffrorna stadigare med ungefär en procents minskning under 2016.

Äganderätt och kilometerskatten

- Mer medlemsnära arbete och ett tydligt ställningstagande i frågor som kilometerskatt och Nyckelbiotoper är  det vi har lagt fokus på, det verkar medlemmarna känna av, säger Susanne Öberg.

En stor bidragande orsak till medlemstappet är att LRF under 2015 genomförde LRF för första gången sedan 1971 en förändring i avgiftsmodellen för att säkra en stabil ekonomi för LRF även i framtiden.

 Läs mer om läget för LRF i hela landet i artikeln här bredvid.