Två nya rådgivare för Greppa näringen i Jämtland, Helen Axelsson Hansen, Torsta och Lars Stark, Växa kommer under 2017 att hålla i startrådgivning.

Just nu finns platser för rådgivning kvar, med prioritet på mjölk- och köttproducenter. Läs mer om Greppa näringen eller anmäl dig till rådgivning via www.greppa.nu/jamtland eller med mejl till Hanna.Appelros@lansstyrelen.se.