Målet med strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet.

- Det här är absolut viktigt för Jämtland, här är jordbruket viktigt och en stark bidragande faktor till den regionala ekonomin, säger Håkan Nilsson. 

LRF har jobbat hårt för att mobilisera i landet och verkligen visa att Sveriges lantbrukare vill se en livsmedelsstrategi. Ett arbete som nu gett frukt.

- Nu finns det en grund, något för oss att peka på i vårt fortsatta arbete. I framtiden när vi har politikermöten kommer vi kunna peka på livsmedelsstrategin, det är väldigt värdefullt.