- När unga företagare vittnar om att en binäring blivit en heltidssyssla så är det nog den bästa landsbygdsutveckling som någon någonsin kan åstadkomma, säger LRFs vd Anders Källström.

Tåsjödalen är en gammal och vacker jordbruksbygd i nordvästligaste Ångermanland i Jämtlands län. Dalgången längs Tåsjön har med årens lopp allt mer tappat sitt aktiva jordbruk. 2011 brukades 47 hektar av de totalt 500 hektaren i dalen till livsmedelsproduktion, en tråkig utveckling men en enorm potential.

Pilotprojektet Tåsjödalen växer drog igång 2012 och i början av januari 2017 var det dags för avslutningsmöte i Kyrktåsjö hembygdsgård för att svara på den stora frågan: Hur har det gått?

Många av de som var med när allt började 2011 var där även nu. Framförallt traktens lantbrukare som är den absolut viktigaste delen i att få en levande landsbygd men även en rad andra aktörer som på ett eller annat sätt varit inblandade. Det fanns anledning för LRF Jämtlands Linda Haugskott och Marie Sjölin att vara stolta över sitt arbete i projektet.

Följ projektet på vår Facebooksida här!

Projektet Tåsjödalen växer har jobbat brett för att få mer brukad mark, tävlingar och evenemang har kombinerats med bland annat ett initiativ för att rensa igenvuxna diken. Eller det nystartade bolaget Tåsjödalens djurbönder som kunde köpa in en gemensam djurvagn med hjälp av sponsorer.

- Bland det första vi gjorde var att inventera hur mycket mark som fanns, ägarförhållanden och hur inställningen var till att sälja eller arrendera ut. Utgångspunkten var att satsa stort på en ny enhet men inriktningen övergick snabbt till att utveckla den verksamhet som redan fanns i Tåsjö, säger Marie Sjölin som tillsammans med Linda Haugskott har lett projektet i olika omgångar.

Mycket tyder på en framtidstro i Tåsjö, lantbrukaren Tobias Asplund har de senaste åren gått från att vara löntagare inom industrin till att helt försörja sig på gården och sin tunnbrödsbakning.

- Projektet har gett inspiration och kunskap som jag inte fått annars, det är såklart svårt att säga men troligen hade jag inte satsat utan det här projektet, säger Tobias som nu går i tankar kring att utöka sin uppfödning av nötkreatur ytterligare.

Följ Andersnästets lantbruk på Facebook här!

LRF Jämtland har nu fått i uppdrag att påbörja en förstudie för en fortsättning av projektet Tåsjödalen växer, den kommer att presenteras kring påsk 2017.

Faktaruta Tåsjödalen växer!

Total mängd mark: Ca 500 hektar
Aktivt brukad mark i Tåsjö:
2011: 47 hektar.
2015: 92 hektar (exklusive 14 hektar beten samt 25 hektar som plöjts upp hösten 2016) 

Antalet betande djur:
2011: 40 stycken.
2016: 100 stycken (Ytterligare 50 djur under 2017)

Ytterligare 40 hektar mark har återtagits i bruk i Tåsjös närområde, likaså har 57 betesdjur tillkommit i närområdet.