LRF Jämtland tillsammans med Studieförbundet vuxenskolan arrangerar under våren 2017 en SV Arena i alla Jämtlands kommuner. Ämnet är äganderätten under rubriken "Mitt, ditt och vårt - ska det vara så svårt" 

Målet är att föra en dialog mellan markägare och myndigheter samt andra parter som till exempel Naturskyddsföreningen. 

Typiskt program för en SV Arena

  • Deltagarna sitter i grupper runt bord i lokalen.
  • 15 minuter: Inledning av kvällens moderator med en faktagrund om ämnet.
  • 15 minuter: Representant 1 som ger sin organisations syn på saken.
  • 15 minuter: Representant 2 som ger sin organisations syn på saken. 
  • Kaffepaus med samtal runt bordet där man sitter. Moderator fångar upp frågor och lyssnar in samtalen.
  • Moderatorn tar upp ett ämne/fråga som hen snappat upp under fikapausen.
  • Berörda representanter får ge sin syn på frågan. 

Kvällen siktar in sig på de sakfrågor som just den kvällens deltagare intresserar sig för.

Till avslutning ges en sammanfattning av diskussionen samt information från Studieförbundet vuxenskolan om hur man kan bilda en studiecirkel kring den aktuella frågan.