– Vi ska ta hjälp av den expertis som finns inom LRF, som är bra att ha i sådana här situationer. LRF har kunskap om hur processen går till för att arbeta mot en gruva, sä­ger Åsa Gustafsson, ledamot i LRF Jämtland och lokalavdelningen Myssjö-Oviken samt mjölkproducent i Yt­tergärde, Oviken.

2012 lade kommunen in sitt veto mot en planerad brytning av uran i Oviken. Nu har det bolaget sålt sina prospekteringsrätter till EU Energy Corporation, som inte är intresse­rade av uran utan av vanadin som också finns i den alunskiffer som Ovikenbygden till stor del vilar på.

– I flera stämmobeslut har vi fått i uppdrag att jobba med minerallag­stiftningen, bland annat att verka för ett förbud mot brytning i alun­skiffer, säger Åsa Hill, en av LRFs äganderättsexperter.

Gruvplanerna väcker mycket känslor i bygden. Ovikens vackra omgivningar och bördiga jord­bruksmarker riskerar att gå från fjällglimt till gruvglimt med stora avlakningsdammar och dagbrott. Storsjöns vattenkvalitet hotas av utvinningsprocesserna som kräver stora dammar där restprodukter som zink och koppar ansamlas. Lik­nande lakningsdammar som den vid den finska alunskiffersgruvan Talvi­vaara, som så sent som 2012 havere­rade vilket ledde till en av Finlands största miljökatastrofer någonsin.

– Du behöver inte resa långt ut­anför Oviken för att träffa dem som inte alls tror att det kommer att bli någon gruva. Men man trodde inte att Trump skulle komma till makten heller, säger Åsa Gustafsson.

Under våren planerar lokalav­delningen Myssjö-Oviken en informationskväll där medlemmarna kan lära sig mer om processen av LRFs äganderättsex­pert för att kunna påverka besluten om gruvdriften i Oviken.

– Det är en styrka att tillhöra en organisation som aktivt tar ställning och kan påverka. Det är många som är emot en gruva men inte så många som vet hur de ska kanalisera sitt motstånd.