Klicka här för att komma till sändningen av  LRF Jämtlands stämma 2017.

Sändningen av stämman kommer att kunna ses i efterhand. 

Med hänsyn till diskussionsklimatet kommer inte motionsbehandlingen att sändas live eller läggas ut i efterhand.

Program:

10.00 Håkan Nilsson hälsar välkommen

Parentation

Tal av Håkan Nilsson

11.00 Utmärkelser

Ung Växtkraftstipendiet  Länsförsäkringar, LRF Konsult  & LRF Ungdomen  Jämtland 

LRF Silvernålen

LRF Mjölks guldmedaljörer 2016

Årets Lokalavdelning

11.15 Stämman öppnas

Verksamhetsberättelse

12.00 Lunch

13.00 Presentation kring temat: ”Brukaren av skogen”  Lars Ahlin, ambassadör för ”Det goda ägandet” 

13.25 Stämman återupptas

Motionsbehandling

14.30 Fika

14.45  Stämman återupptas

Ca 15.20 Stämman avslutas