Bidra du med! Mejla din bild till     lars.ahlin.akerang@gmail.com eller magnus.jakobsson@lrf.se

Vi vill ha med din bästa skogsägarbild när LRF Jämtland från den 20/3 till den 26/3 ör det LRF Jämtland roddar instakontot @detgodaägandet.

Det kan vara en fin gallring, en naturvårdsåtgärd, en fin stund i skogen eller något annat som finns i din skog som du är stolt över.

LRF vill att fler ska upptäcka allt bra som kommer med det privata skogsägandet - det goda ägandet. Därför kommer varje region i landet att under en vecka var ladda upp biler på @detgodaägandet.  Under vecka tolv är det Jämtlands tur.

Det goda ägandet handlar om att visa att ägande är gott och att en trygg äganderätt är en helt nödvändig grundsten i samhället. Alla gynnas; djuren, skogen, jorden, eftersom ägande föder ansvar och långsiktighet i besluten.

Följ kontot som heter @detgodaagandet och se det gröna närinsglivet i bilder, året om.