Mer skatteintäkter kvar i regionen, lika villkor för hästägare som andra lantbrukare, ersättningsmark för privata skogsägare vid naturreservatsbildningar, en översyn av hur anslagen till vägunderhåll fördelas samt att få fram en modell för ekonomisk överbryggning vid ägarskiften. Det är det fem ämnen som berörs av motionerna stämman beslutade att skicka vidare till riks.

Du kan se delar av stämman i efterhand här! 

Dagens mest debatterade motion var motion nummer 17 från Rödöns LRF om skattefrågan. Efter en gedigen diskussion i stämmolokalen beslutades att uppdra regionstyrelsen att formulera en motion i frågan, utifrån diskussionen på stämman samt en kommande skrivelse från Rödöns LRF.

Trots många motioner lyckades presidiet med Therese Bengard i spetsen att ro stämmoförhandlingarna i land med en försumbar försening i programmet med tanke på mängden motioner.

Givande stämmotal av Lars Ahlin, ledamot LRF Jämtland, om äganderätten och LRFs kampanj Det goda ägandet samt arbetet LRF gör för äganderätten.

Styrelsen för LRF Jämtland förblir oförändrad på alla poster efter årets stämma, Håkan Nilsson återvaldes på ett år som fortsatt ordförande för LRF Jämtland.