- Det är kul, men vi åker inte till Stockholm, jag ringde och sa att de får skicka upp priset, säger Jan-Anders Larsson.

Bröderna tog över gården i Storhögen sedan 1986 tillsammans med sin tredje bror per-Holger som inte är med i den dagliga driften. I dag finns en besättning på omkring 33 mjölkande i en kall lösdrift som byggdes 1996 som en förlängning på den gamla ladugården med grunden från 1924.

- Hallen är ett ganska enkelt bygge, inte som de flesta bygger i dag. Men kossorna trivs bra här, säger Kjell-Åke Larsson.

Gården ligger på 470 meter över havet och utsikten är milsvid, i horisonten öster ut ligger Ångermanlandsgränsen och den väldiga vindkraftparken i Björkhöjden. Här på gården har bröderna en bland de högst avkastande besättningarna i Jämtland. 11300 kg mjölk per ko ligger produktionen på just nu.

- 373 här är en 100-tonnare, hon var med i Husdjur nu i december, säger Jan-Anders Larsson.

Det är en besättning med låglandskor, alla med fina juver. Det syns direkt att det finns kapacitet för produktion i djurmaterialet. Och kvalitén är god, celltalet ligger i snitt omkring 115000.

- Vi gallrar hårt på celltalen, det är fördelen med en lite mindre besättning, då kan man gallra bättre, säger Kjell-Åke.

Ligghallen har plats för 38 mjölkande samt en grupp med kvigor. Just i dag är det en högbrunstig kviga som stör lugnet, i övrigt är det lugnt och luftigt i avdelningarna, bröderna har dragit ner på beläggningen.

- Mjölktanken är full ändå, säger Jan-Anders.

Gården brukar omkring 80 hektar mark, det mesta finn ganska nära gården.

Framtiden är inte helt utstakad för bröderna, någon övertagare finns inte i dagsläget.

- Än ska vi inte lägga ner åtminstone, sen får vi se hur det blir, säger Kjell-Åke.