Rödöns LRF utsågs vid LRF Jämtlands stämma till Årets lokalavdelning i Jämtland. Det gör att de nu är med i tävlingen om Årets lokalavdelning i hela landet, där de under onsdagen gick vidare till nästa steg i tävlingen.

Rödöns LRF fick utmärkelsen på LRF Jämtlands stämma med motiviationen:  "Avdelningens styrelse är aktiv och har kontinuerlig kontakt med tjänstemän, kommunpolitiker, näringsliv m fl. Heta frågor som ”Lavskrikor, orkidéer och bombmurklor” är inget som Rödöns lokalavdelning räds för att ta upp till diskussion. Därför tilldelas Rödöns lokalavdelning priset som årets lokalavdelning 2017"

Årets lokalavdelning synliggör genom sina medlemsaktiviteter LRF s påverkansarbete som en attraktiv och inflytelserik organisation för den enskilda skogsägaren.