LRFs kommungrupper i Jämtland och Västernorrland samlades på Hotell Hammarstrand för ett  gemensamt avstamp. Från lunch  till lunch slipades aktiviteter för kommungruppsveckan i vecka 39.

– Det var en väldigt bra träff, det är alltid så inspirerande att utbyta tan-kar och ideér. Väcker man känslor så väcks också engagemang och det behövs, säger Eva Jonsson, Ström-sunds kommungrupp.

Det var två regioner som utbytte exempel och idéer om hur en kom-mungrupp kan jobba. En viktig del handlar om goda relationer med politiker och tjänstemän.
– Vi hade flera mål med helgen, att försöka hitta så mycket samarbeten vi kan och kanske gemensamma bud-skap att jobba med under vecka 39, säger Olle Eriksson, verksamhetsutvecklare på LRF Västernorrland. 

Siktet för vecka 39 ligger på val-året 2018. Då behövs alla led för att LRF ska kunna vara med och sätta landsbygdens frågor på agendan i valrörelsen. Träffen på Hotell Hammarstrand var en möjlighet för kommungrupperna att få en bra start på verksamheten.
– Vi har en hel del på gång i kommungruppen, bland annat ett par ärenden från kommunen där vi verkligen känt att vi har kunnat få gehör och komma med lösningar i byggärenden, men även kontakter som gäller upphandlingar som vi ska följa upp nu. Det är väldigt kul, säger Eva Jonsson.

Under dygnet i Hammarstrand deltog flera av LRFs experter: Per-Olof Sundby om vattenfrågor, Ida Nyberg om äganderätten och Gun-nar Lindén om skogsfrågor.