-          Det hänger möjligen ihop med en stark trend kring småskalighet. Det är svårt att få lönsamhet i kaninslakt i större skala, det blir ofta ett komplement till något annat, säger Per Nilsson som den femte maj genom projektet Creative region of gastronomy kommer till Torsta för att föreläsa om småskalig slakt av kanin och fjäderfä.

Många tvekar kring slakten då det är starkt förknippat med regelkrångel och byråkrati. Men det är en delvis skev bild enligt Per Nilsson.

-          Jag försöker förenkla så mycket jag kan. Jag vill ha med mycket forskning och vetenskap, men nyckeln ligger i att sen kunna förenkla det. Då blir det billigare att bygga och billigare när det väl blir produktion, säger Per Nilsson.

Han menar att det är möjligt att sköta en kaninslakt på en mycket liten yta med enkla medel.

-          Det är samma principer som ett större slakteri, men skalan blir så extremt mycket mindre, säger Per Nilsson.

Vill du veta mer? Kom på träffen på Torsta den femte maj. Mer info och anmälan på lrf.se/jamtland