- Vi mäts på många olika delar i det här, kul att se att vi ökar på nästan alla punkter, säger Håkan Nilsson, ordförande LRF Jämtland.

Starka näringspolitiska ställningstaganden och ett mer medlemsnära arbetssätt kan en del av förklaringen till uppgången.

- Vi gick in i 2017 med en ny medarbetarorganisation där vi har en gemensam medarbetargrupp med LRF Västernorrland. Det har frigjort resurser som vi kunnat lägga på det medlemsnära arbetet, där vi gör allra bäst nytta, säger Susanne Öberg regionchef för LRF Jämtland och LRF Västernorrland.

Några områden sticket ut i mätningen, bland annat medlemmarnas uppfattning om hur mycket de kan påverka LRFs arbete.

- Det är roligt att vi ligger extra högt i möjligheten att påverka, även sympatiskt att vi minskat mycket i antalet missnöjda medlemmar, säger Håkan Nilsson. 

Ett nära samarbete med skogsägarföreningarna har under året gett god effket i flera näringspolitiska frågor inom länet.