– Det är en otroligt viktig fråga för våra medlemmar. Det är ingen quick fix, vi måste jobba hårt och ta den hela vägen till riksdagen, säger Mona Thorsson, LRF Jämtland.

340 medlemmar har kommit till träffarna, där de ofta bjudits på en givande diskussion. Vid en SV Arena samlas olika aktörer och diskuterar en het fråga. I det här fallet har Skogsstyrelsen och länsstyrelsen varit med under samtliga kvällar. Norrskogs
ordförande Gunnar Heibring har varit en annan nyckelspelare.

– Representanterna från länsstyrelsen har så klart sin syn och kommer från ett annat perspektiv än till exempel Gunnar Heibring. Det är väldigt nyttigt att höra båda sidor, säger Elisabeth Lundström som var med på SV Arenan i Gåxjö.


– Gunnar Heibrings inledning var väldigt informativ, om skogens alla värden och då inte bara de miljömässiga
utan även tillväxten. Jag känner att jag står med en fot på
varje sida i skogen, jag sköter om skogen och vill gärna ta hand om de naturvärden som finns.

LRF har tagit en tydlig ställning i frågan om äganderätten och samarbetar med skogsägarföreningarna för skogsbruket i regionen. SV Arenorna har även skapat en tätare relation till både länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.

– Det har varit en väldigt bra dialog på alla träffar. Efter varenda en har vi sagt till varandra att ”det här var den bästa kvällen”. Högt i tak och ett bra samspel mellan aktörer och deltagare, säger Mona Thorsson.