När det bildas naturreservat ska det ske genom gemensamma överenskommelser och frivillighet” sa Jöran Hägglund, landshövding i Jämtlands län