Träff 1 och 2 planeras till mars och april, träff 3 och 4 till oktober och november.

Träffarna leds av en lokal produktionsrådgivare men med stöd från veterinär, avelsrådgivare, ekonomirådgivare,
växtodlingsrådgivare och lean-coach från Växa Sverige.

Pris:

750 kronor per träff inklusive fika.

Frågor:

Jannica Krafft 010-471 03 08 eller jannica.krafft@vxa.se

Anmäl ditt intresse här:

https://www.vxa.se/radgivning-och-kurser/forbattra_ledarskapet/kurs-och-erfa/ERFA/

 

Träff 1 – Foder

  • Grovfoderproduktion
  • Foderbehov och foderplanering

Träff 2 – Tillväxt och djurhälsa

  • Djurflöde, smittskydd
  • Optimal tillväxt

Träff 3 – Marknad och avel

  • Hur producerar jag det marknaden vill ha?
  • Hur får jag bästa pris?

Träff 4 – Arbetseffektivitet

  • Arbetsledning
  • Arbetsrutiner

 

Växa Sverige bjuder in till ERFA-träffar för diko- och ungnötsproducenter. Målet är att du som lantbrukare ska få matnyttiga verktyg för att förbättra din produktion samt
utbyta erfarenheter med andra lantbrukare.

Diko- och ungnötsutmaningen delfinansieras av LRF Kött.