Kom ihåg att vara ute i god tid för att beställa utskicket till årsmötet minst 3 veckor i förväg för att de ska hinna med. Ni hör av er till inbjudan@lrf.se. Meddela sedan in till mona.thorsson@lrf.se när ni kommer att ha mötet och hör av er så fort som möjligt om ni vill att någon från kontoret eller regionstyrelsen ska delta.

Senast den 19 februari ska valrapporten (med alla förtroendevaldas namn och medlems- eller personnummer) och verksamhetsberättelse skickas in digitalt alt via post till kontoret. Verksamhetsberättelse, medlemslistor och valrapport kräver inloggning via: www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/ Verksamhetsberättelsen och valrapport ligger till grund för aktivitetsstöd, kommer dessa in senare än angivet datum betalas inte aktivitetsstöd ut.

Motioner ska vara inskickade via mejl (wordformat) till regionkontoret senast den sista vardagen före den 20 februari, det vill säga måndag 19 februari i år. Motioner inkomna till regionkontoret efter den 19 februari kommer inte att behandlas som en motion vid regionstämman 2017.

Alla handlingar till årsmötet finns på www.lrf.se/arsmote

Adressuppgifter till regionkontoret: LRF Jämtland, Ösavägen 14, 836 94 Ås eller e-post: jamtland@lrf.se Kontakt: Mona Thorsson 063-55 10 81 mona.thorsson@lrf.se.

Organisationsservice nås på: LRF Organisationsservice via e-post: inbjudan@lrf.se eller tel. 08-787 52 80.