Lokalavdelningar, regionstyrelse och LRF Ungdomens styrelse i Jämtland kallas till ordinarie regionstämma för LRF Jämtland

Vi vill välkomna dig till:
”Maten, Jobben och Klimatet”
LRF Jämtlands regionstämma 2018
19/3, klockan 10-15.30 (registrering från kl 9) på OSD i Östersund.

Du är varmt välkommen att delta som särskilt inbjuden under LRF Jämtland regionstämma 2018 då en av Jämtlands starkaste folkrörelser tar spjärn inför Valåret 2018 vilket också utgör temat för årets stämma!

När Sverige går till valurnorna den andra söndagen i september är det i en tid då det gröna näringslivets frågor till politiken är många. Samtidigt vet vi att jord- och skogsbrukets har en avgörande roll för framtidens hållbara samhälle. Utöver stämmoförhandlingar kommer vi att prata om och diskutera det gröna näringslivets valfrågor; Maten, Jobben och Klimatet.

Välkommen!
Håkan Nilsson, Ordförande LRF Jämtland
Susanne Öberg, regionchef LRF Jämtland

• Reseersättning utgår till fullmäktige

Info och frågor: mona.thorsson@lrf.se 063-55 10 81
Vid anmälan ange även eventuell matallergi.